मनले चाह्यो मन परायो
ख्यालख्यालैमा
मनले भेट्यो मन परायो
ख्यालख्यालैमा
हिजोसम्म को अन्जान अपरिचितलाई पनि
धड्कनले नै आफ्नो गरायो
ख्यालख्यालैमा ।।
मनले चाह्यो मन परायो ख्यालख्यालैमा मनले भेट्यो मन परायो ख्यालख्यालैमा हिजोसम्म को अन्जान अपरिचितलाई पनि धड्कनले नै आफ्नो गरायो ख्यालख्यालैमा ।।
13
1 Comments 0 Shares