जब सम्म चल्छ जिन्दगी
चलाउने कोसिस गर्छु,
बिते पछि जलाउने कति
हुन्छन कति!!
जब सम्म चल्छ जिन्दगी चलाउने कोसिस गर्छु, बिते पछि जलाउने कति हुन्छन कति!!
12
1 Comments 0 Shares