बुझ्नेले थोरै शब्दले नै बुझ्छ
बेवास्था गर्नेलाई जीवन दिएपनी
प्रेम गरेको देख्दैनन..
बुझ्नेले थोरै शब्दले नै बुझ्छ बेवास्था गर्नेलाई जीवन दिएपनी प्रेम गरेको देख्दैनन..
17
51 Comments 0 Shares