कति राम्रो तिम्रो त्यो नयन,
नहेरी यता जानू चै भयन ।
😊😊😊
कति राम्रो तिम्रो त्यो नयन, नहेरी यता जानू चै भयन । 😊😊😊
13
1 Comments 0 Shares