Nepali Funny Jokes
@Jokes_Nepali
·
May 14, 2016
Girl:मलाई future हेर्न सिकाइदिनुस.
Baba:आँखा बन्द गरेर आफ्नो गाला अगाडि गर
Girl:नाइँ गर्दिन, तपाईं kiss गर्नुहुन्छ
Baba:ल देखियो नि futureSmiling face with sunglasses
Nepali Funny Jokes @Jokes_Nepali · May 14, 2016 Girl:मलाई future हेर्न सिकाइदिनुस. Baba:आँखा बन्द गरेर आफ्नो गाला अगाडि गर Girl:नाइँ गर्दिन, तपाईं kiss गर्नुहुन्छ Baba:ल देखियो नि futureSmiling face with sunglasses
4
0 Comments 0 Shares