Nepali Funny Jokes
@Jokes_Nepali
·
May 4, 2016
मिस-बाबु छेरे,तिम्रो घरमा सबभन्दा सानो को हुनुहुन्छ?
छेरे -मेरो ड्याड्डी shere।
मिस -(अचम्म पर्दै) कसरी ?
छेरे -सँधै मम्मीसँग सुत्नुहुन्छ। ☺
Nepali Funny Jokes @Jokes_Nepali · May 4, 2016 मिस-बाबु छेरे,तिम्रो घरमा सबभन्दा सानो को हुनुहुन्छ? छेरे -मेरो ड्याड्डी shere। मिस -(अचम्म पर्दै) कसरी ? छेरे -सँधै मम्मीसँग सुत्नुहुन्छ। ☺
6
0 Comments 0 Shares