जिन्दगी राम्रै चलिरहेको थियो अनिआयो esathi ! अनि जिन्दगी तनावमय भयो।
जिन्दगी राम्रै चलिरहेको थियो अनिआयो esathi ! अनि जिन्दगी तनावमय भयो।
Like
Love
Haha
Angry
Wow
Yay
Sad
181
44 Comments 1 Shares