जिन्दगी राम्रै चलिरहेको थियो अनिआयो esathi ! अनि जिन्दगी तनावमय भयो।
जिन्दगी राम्रै चलिरहेको थियो अनिआयो esathi ! अनि जिन्दगी तनावमय भयो।
168
41 Comments 1 Shares