जिन्दगी राम्रै चलिरहेको थियो अनिआयो esathi ! अनि जिन्दगी तनावमय भयो।
जिन्दगी राम्रै चलिरहेको थियो अनिआयो esathi ! अनि जिन्दगी तनावमय भयो।
176
43 Comments 1 Shares