My Blog
अँध्यारोमा देखिने कलर जब अँध्यारो हुन्छ, तब अँध्यारोमा हामीले देखिने कलर को नाम के हो ? त्यस्तै जब आँखा बन्द हुन्छ, त्यस समय जुन हामी कलर देख्छौँ, ब्लक कलर जस्तो । वास्तवमा त्यो ब्लक कलर नै होइन । आँखा बन्दा गर्दा होस् या त आँध्यारोमा जुन कलर हामीलाई देखा पर्दछ, त्यो ब्लक हुँदैन – त्यसलाई Eigengrau भनिन्छ । Eigengrau also called Eigen Licht, dark light, or brain gray is the color seen by...
Wow
1
1 Comments 1 Shares 315 Views