पानी पकाएर बाक्लो
अनि मान्छे फकाएर
आफ्नो कहिले हुदैनन !!!
पानी पकाएर बाक्लो अनि मान्छे फकाएर आफ्नो कहिले हुदैनन !!!
2
0 Comments 0 Shares