दुनियाँ मा सबैभन्दा बढी
सपनाहरु त यहि कुराले टुट्ने
गर्छ '' दुनियाँ ले के भन्ला
दुनियाँ मा सबैभन्दा बढी सपनाहरु त यहि कुराले टुट्ने गर्छ '' दुनियाँ ले के भन्ला
2
0 Comments 0 Shares