अज मेरो छातीमा लात हानेर गएकीछौ।।
मलाई छाडी कसैको साथ छानेर गएकीछौ।
भोली पछुताउने छौ हरेक पल पलमा तिमी।।
निष्ठूरी अरू कसैलाई सर्बस्व ठानेर गएकीछौ।
अज मेरो छातीमा लात हानेर गएकीछौ।। मलाई छाडी कसैको साथ छानेर गएकीछौ। भोली पछुताउने छौ हरेक पल पलमा तिमी।। निष्ठूरी अरू कसैलाई सर्बस्व ठानेर गएकीछौ।
3
1 Comments 0 Shares