अरुको सामु दुख पोखेर
पनि के गर्नु हजुर यहा त
सहयोग गर्ने भन्दा पनि
तमसा हेरेर रमाउने हरुको
संख्या बढी छ 😶
अरुको सामु दुख पोखेर पनि के गर्नु हजुर यहा त सहयोग गर्ने भन्दा पनि तमसा हेरेर रमाउने हरुको संख्या बढी छ 😶
4
1 Comments 0 Shares