प्राकृतिले दिएको मुहार अनि
तिमिले म माथी गरेको तिरस्कार उस्तै उस्तै
रहेछ कहिलै बिर्सन न सक्ने।
प्राकृतिले दिएको मुहार अनि तिमिले म माथी गरेको तिरस्कार उस्तै उस्तै रहेछ कहिलै बिर्सन न सक्ने।
5
5 Comments 0 Shares