तपाईको कुरा काट्नेलाई जवाफ हैन ,
मौनताको आभाष दिनुहोस् ,ती कुरा काट्नेहरु एक दिन आफै थाक्नेछन
तपाईको कुरा काट्नेलाई जवाफ हैन , मौनताको आभाष दिनुहोस् ,ती कुरा काट्नेहरु एक दिन आफै थाक्नेछन
6
5 Comments 0 Shares