पढ्ने बेला पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ
पैसा कमाउन खोज्दा पढ्न सजिलो जस्तो लाग्छ
घर बस्यो घरबाट टाढा जान मन लाग्छ
जब टाढा आयो घर कहिले फकिम जस्तो
साथिहरू नहुदा टन्न साथी बनाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो
साथी भए दुख सुखमा साथ नदिने साथि किन
बनाए जस्तो, गोजि भुक्का भए पैसाको खाचो
पैसा भए कता खर्च गरूम गरूम हुने, सुत्न खोज्यो
निद्रा लाग्दैन भोलिपल्ट किन ढिलो सुतेछु जस्तो
उथलपुथल नभै बस्न सक्दैन मन, याद गर्न खोज्यो
कसैको याद आउदैन याद नगरू भन्यो यादले सताउछ
आँखा निदाउन खोज्छ मन बिउँझेको हुन्छ
मन निदाउन खोज्छ आँखा बिउदिन्छ खुसी छु
भनम भने ओठमा हासो छैन दुखी छु भनम के
कुरामा दुखी थाहा छैन उसै त नाच्न नजान्ने मान्छे म
खुब नचाइरहेको छ जिन्दगिले😂🤣😭
पढ्ने बेला पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ पैसा कमाउन खोज्दा पढ्न सजिलो जस्तो लाग्छ घर बस्यो घरबाट टाढा जान मन लाग्छ जब टाढा आयो घर कहिले फकिम जस्तो साथिहरू नहुदा टन्न साथी बनाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो साथी भए दुख सुखमा साथ नदिने साथि किन बनाए जस्तो, गोजि भुक्का भए पैसाको खाचो पैसा भए कता खर्च गरूम गरूम हुने, सुत्न खोज्यो निद्रा लाग्दैन भोलिपल्ट किन ढिलो सुतेछु जस्तो उथलपुथल नभै बस्न सक्दैन मन, याद गर्न खोज्यो कसैको याद आउदैन याद नगरू भन्यो यादले सताउछ आँखा निदाउन खोज्छ मन बिउँझेको हुन्छ मन निदाउन खोज्छ आँखा बिउदिन्छ खुसी छु भनम भने ओठमा हासो छैन दुखी छु भनम के कुरामा दुखी थाहा छैन उसै त नाच्न नजान्ने मान्छे म खुब नचाइरहेको छ जिन्दगिले😂🤣😭
3
1 Comments 0 Shares