प्रेम गर्नेहरु भन्दा त मलाई रक्सी पिउँने जड्याहाहरु
नै उत्तम लाग्छ ।
किनकि प्रेमिहरु दिल अनि बिश्वास तोड्दछन, भने
जड्याहरुले मात्र गिलास अनि बोतल....!!!#
प्रेम गर्नेहरु भन्दा त मलाई रक्सी पिउँने जड्याहाहरु नै उत्तम लाग्छ । किनकि प्रेमिहरु दिल अनि बिश्वास तोड्दछन, भने जड्याहरुले मात्र गिलास अनि बोतल....!!!#
6
0 Comments 0 Shares