कसैको साहरा/आशा/भरोसा खोज्नु भन्दा!!!
कर्तव्य बोकेर हॉसी खुसी एक्लै हिडनु नै जाती
होला जस्तै लाग्दै छ है आज भोली
कसैको साहरा/आशा/भरोसा खोज्नु भन्दा!!! कर्तव्य बोकेर हॉसी खुसी एक्लै हिडनु नै जाती होला जस्तै लाग्दै छ है आज भोली
5
0 Comments 0 Shares