याद राख्नुस
यहाँ जो कोहि बलेकै अागो ताप्न रुचाउँछन्
त्यसैले हजुर हरुलाई जलाई रहेका छन
जुन दिन हजुर बल्न छोड्नु हुन्छ सम्बन्ध खत्तम
याद राख्नुस यहाँ जो कोहि बलेकै अागो ताप्न रुचाउँछन् त्यसैले हजुर हरुलाई जलाई रहेका छन जुन दिन हजुर बल्न छोड्नु हुन्छ सम्बन्ध खत्तम
4
0 Comments 0 Shares