मान्छेले समस्या पर्दा मात्र सम्झदा त
कहिलेकाहीं आफूले आफैलाई
भगवान नै सम्झने गर्छु।
मान्छेले समस्या पर्दा मात्र सम्झदा त कहिलेकाहीं आफूले आफैलाई भगवान नै सम्झने गर्छु।
4
0 Comments 0 Shares