इतिहास साक्षी छ
झिंगालाई चिया मनपर्छ 😂😃
नत्र आजसम्म दारुको प्याकमा झिंगा परेको थाहा छ तपाइँहरुलाइ ?😂😂😂
इतिहास साक्षी छ झिंगालाई चिया मनपर्छ 😂😃 नत्र आजसम्म दारुको प्याकमा झिंगा परेको थाहा छ तपाइँहरुलाइ ?😂😂😂
8
28 Comments 0 Shares