बिदेशीको आधा जिन्दगि काममा बित्छ
अनि हाम्रो नेपालीको आधा जिन्दगि 'ट्राफिक जाम' मा बित्छ
बिदेशीको आधा जिन्दगि काममा बित्छ अनि हाम्रो नेपालीको आधा जिन्दगि 'ट्राफिक जाम' मा बित्छ
3
0 Comments 0 Shares