शान्त मनको तलाउ भित्र ढुंगा किन हान्यौ
लाखौ थिए युवकहरु मलाई किन छान्यौ
शान्त मनको तलाउ भित्र ढुंगा किन हान्यौ लाखौ थिए युवकहरु मलाई किन छान्यौ
3
0 Comments 0 Shares