जिन्दगी राम्रै चलिरहेको थियो अनिआयो esathi ! अनि जिन्दगी तनावमय भयो।
1 Comments 0 Shares