गल्ती उसकै थियो Budo भनेर Sms गरी!
आफू त तन्नेरी केटो!
Block नै गर्दिए..!😎
गल्ती उसकै थियो Budo भनेर Sms गरी! आफू त तन्नेरी केटो! Block नै गर्दिए..!😎
2
0 Comments 0 Shares