अब नयाँ सोच 🤗संगै नयाँ पुस्तालाई सहज र सजिलो तरीकामा 💴💴पैसा तीर्ने Qr ,नत नोट च्यातीने डर नत 💴💴खुजुराको टेनसन Qr code merchant बाट कुनै पनि सर्भिस लीनुहोस Scan गरि पौसा तीर्नुहोस।
साथै esewa business account बनाइ मासीक 15 हजार देखि 30 हजार भन्दा धेरै आम्दानी गर्नु होस ।
त्यस्को लागि 📲point 9814358519 लेखी 32121 मेसेज गर्नु होस ।
Esewa business account बनाएको 24 घन्टा भित्रमा तपाइको qr सुबीधा।
साथै नयाँ business account बनाउने लाई qr सहीत रु 💴150 उपहार दीइने छ ।
भाग्य साली एक जना लाई नगद 5000
आजै business account बनाउनु होस
थप सम्पर्क
viber/imo/whatsapp=9842116209
नोट= हामीले प्रदेश 1 को मात्र qr बनाइने छ।
अब नयाँ सोच 🤗संगै नयाँ पुस्तालाई सहज र सजिलो तरीकामा 💴💴पैसा तीर्ने Qr ,नत नोट च्यातीने डर नत 💴💴खुजुराको टेनसन Qr code merchant बाट कुनै पनि सर्भिस लीनुहोस Scan गरि पौसा तीर्नुहोस। साथै esewa business account बनाइ मासीक 15 हजार देखि 30 हजार भन्दा धेरै आम्दानी गर्नु होस । त्यस्को लागि 📲point 9814358519 लेखी 32121 मेसेज गर्नु होस । Esewa business account बनाएको 24 घन्टा भित्रमा तपाइको qr सुबीधा। साथै नयाँ business account बनाउने लाई qr सहीत रु 💴150 उपहार दीइने छ । भाग्य साली एक जना लाई नगद 5000 आजै business account बनाउनु होस थप सम्पर्क viber/imo/whatsapp=9842116209 नोट= हामीले प्रदेश 1 को मात्र qr बनाइने छ।
2
0 Comments 1 Shares