मागी बिबाह :बानी केही थाहा छैन कसरी गर्नु ?
प्रेम बिबाह:बानि सबै थाहा छ कसरी गर्नु??????????????????????
मागी बिबाह :बानी केही थाहा छैन कसरी गर्नु ? प्रेम बिबाह:बानि सबै थाहा छ कसरी गर्नु??????????????????????
Like
2
0 Comments 0 Shares 41 Views