सफलता अन्तिम होइन, असफलता घातक होइन, यो त हिसाब हो, गणना जारी छ । -विन्स्टन एस चर्चिल
सफलता अन्तिम होइन, असफलता घातक होइन, यो त हिसाब हो, गणना जारी छ । -विन्स्टन एस चर्चिल
4
0 Comments 0 Shares