जीवन हाम्रो जीवन बिताउनको लागी हो, मुक्तिको लागि होइन । -एम् एच लरेन्स
जीवन हाम्रो जीवन बिताउनको लागी हो, मुक्तिको लागि होइन । -एम् एच लरेन्स
4
0 Comments 0 Shares