तिमीले अवश्य मलाई अरु जस्तै सोचेको छौ!
जो वास्ता गर्दछ !
-समर्पन-
तिमीले अवश्य मलाई अरु जस्तै सोचेको छौ! जो वास्ता गर्दछ ! -समर्पन-
5
1 Comments 0 Shares