झरीको बेला सुर्यको किरण जस्तो हसी
मेरो मनमा सुटुक पसी
दिल को ढुकढुकी बढाई
मोरीले सपना देखि कति छिटो लडाई लडाई
झरीको बेला सुर्यको किरण जस्तो हसी मेरो मनमा सुटुक पसी दिल को ढुकढुकी बढाई मोरीले सपना देखि कति छिटो लडाई लडाई 😂🤣😂😂🤣
Like
2
0 Comments 0 Shares 105 Views 0 Reviews