पुलिस – ढोका खोल हामी पुलिस हौ ।

शेरे – किन खोलू ?

पुलिस – तिमि संग कुरा गर्नुछ ।

शेरे – तिमीहरु कति जान छौ ?

पुलिस – तिन जान छौ ।

शेरे – तिमीहरु आपसमा कुरा गर मा संग time छैन ।
पुलिस – ढोका खोल हामी पुलिस हौ । शेरे – किन खोलू ? पुलिस – तिमि संग कुरा गर्नुछ । शेरे – तिमीहरु कति जान छौ ? पुलिस – तिन जान छौ । शेरे – तिमीहरु आपसमा कुरा गर मा संग time छैन ।
Like
Wow
4
0 Comments 0 Shares 138 Views 0 Reviews