कपडा धुन नि Easy छ आजकल त
साबुन लगाएर सुकाइदियो पानी आएर आफै पखाल्दिन्छ।😂🤣🤣
कपडा धुन नि Easy छ आजकल त साबुन लगाएर सुकाइदियो पानी आएर आफै पखाल्दिन्छ।😂🤣🤣
3
0 Comments 0 Shares