तिमीलाई के गरेको छु र,यो मन पलाउँदैन भन्यौ?
यहाँ बन्चरो हानेको पिपल त पलाउन खोज्छ।
हरेक कमजोरीले पनि स्याबासी पाउन खोज्छ,
नत्र,बिग्रिएको सम्बन्ध कसले मिलाउन खोज्छ?
तिमीलाई के गरेको छु र,यो मन पलाउँदैन भन्यौ? यहाँ बन्चरो हानेको पिपल त पलाउन खोज्छ। हरेक कमजोरीले पनि स्याबासी पाउन खोज्छ, नत्र,बिग्रिएको सम्बन्ध कसले मिलाउन खोज्छ?
Like
5
1 Comments 0 Shares 113 Views 0 Reviews