Yo Yesto youg ho jaha aru ko dukha bujhne afu le bhogeko hunu parxa
Mah vanney mero maan ko ghau kasley herxa vanerra parkhi basey
Dhukha ko Kura yeti ho bahira aakha le maan ko ghau kasari dekhoss
Ani maan le herney ko vetane
Yo Yesto youg ho jaha aru ko dukha bujhne afu le bhogeko hunu parxa Mah vanney mero maan ko ghau kasley herxa vanerra parkhi basey Dhukha ko Kura yeti ho bahira aakha le maan ko ghau kasari dekhoss Ani maan le herney ko vetane
3
0 Comments 0 Shares