असलमा सोझोहरु तिनै हुन
जस्ले happy birthday भन्दा
sme 2 you भन्छ्न
असलमा सोझोहरु तिनै हुन जस्ले happy birthday भन्दा sme 2 you भन्छ्न
64
18 Comments 0 Shares