धर्मै धर्म आउनुहोस् like comment share गरौं आफू पनि घर्म लिउँ अरुलाई पनि घर्म गरौं ।।।।
धर्मै धर्म आउनुहोस् like comment share गरौं आफू पनि घर्म लिउँ अरुलाई पनि घर्म गरौं ।।।।
8
1 Comments 0 Shares