yo esathi apps chor ho. vako point poisa sab khaidido rahex. ab dekhi tesko bauko esathi chalaidaina. katti..
yo esathi apps chor ho. vako point poisa sab khaidido rahex. ab dekhi tesko bauko esathi chalaidaina. katti..
4
3 Comments 0 Shares