मेरो एउटा Status हरायो मेरो अकाउन्टमा साइबर गिरोहको पहुँच पुगेको हो अथवा eSathi बाट हटाएको हो ? म त दंग परे मित्रहरू 🇳🇵
मेरो एउटा Status हरायो मेरो अकाउन्टमा साइबर गिरोहको पहुँच पुगेको हो अथवा eSathi बाट हटाएको हो ? म त दंग परे मित्रहरू 🇳🇵
6
2 Comments 0 Shares