#WIFI नभए पनि चल्ने CC Camera--3 antena भएको
Rotate & Multifunctional Smart Camera
Rotate camera : Rs 3000 Only
WiFi बिना चल्ने : Rs 3200 only साथै DVR Camera पनि जडान गरिन्छ |✍Order Confirm गर्नको लागी9841203124, हजुरको नम्बर र ठेगाना मेसेजमा पठाउनुहाेला।
तपाईं आफ्नो घर,पसल,गोदाम,कार्यालय र आफ्नो बच्चा लाई CC Camera
ले २४ सै घण्टा आफ्नो Mobile बाट निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ |
Mobile र Laptop बाट पनि जोडेर हेर्न मिल्ने |
देश विदेश जहाँ बाट पनि हेर्न मिल्ने |
motion detection.
नाइट भिजन भएको,
WiFi वा मोबाईल डाटा चलाउन सकिने,
अडियो र भिडियो दुबै रेकड गर्न मिल्ने,
Fisheye Lens Wide Angle 10m/30ft भएको,
स्टोर को लागी DVR or HARD DISK को आवस्यकता नपर्ने,
#WIFI नभए पनि चल्ने CC Camera--3 antena भएको 💥 💥 Rotate & Multifunctional Smart Camera💥 💥 Rotate camera : Rs 3000 Only WiFi बिना चल्ने : Rs 3200 only साथै DVR Camera पनि जडान गरिन्छ |✍Order Confirm गर्नको लागी☎️9841203124, हजुरको नम्बर र ठेगाना मेसेजमा पठाउनुहाेला। 🧿तपाईं आफ्नो घर,पसल,गोदाम,कार्यालय र आफ्नो बच्चा लाई CC Camera ले २४ सै घण्टा आफ्नो Mobile बाट निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ | 👉 Mobile र Laptop बाट पनि जोडेर हेर्न मिल्ने | 👉 देश विदेश जहाँ बाट पनि हेर्न मिल्ने | 👉 motion detection. 👉नाइट भिजन भएको, 👉WiFi वा मोबाईल डाटा चलाउन सकिने, 👉अडियो र भिडियो दुबै रेकड गर्न मिल्ने, 👉Fisheye Lens Wide Angle 10m/30ft भएको, 👉स्टोर को लागी DVR or HARD DISK को आवस्यकता नपर्ने,
Like
3
0 Comments 0 Shares 211 Views 0 Reviews