social media मा अहिले यो Trend चलेको छ ...

महिनावारी 🚫
हो म महिनै पिक्छे महिनावारी हुन्छु र मलाई म भाग्यमानी नै ठान्छु तर ...
प्याड यति महँगो किन? free in cost भन्दा अल्लि बढी होला तर कम्सेकम यती महँगो चाहिँ किन? सबै नारिले किन्न सक्ने सम्मको बनाउन मिल्दैन?
#प्याडको_मुल्य_घटाईदेउ_सरकार #weneedlowpricegoodqualitypad
#cp
social media मा अहिले यो Trend चलेको छ ... महिनावारी 🚫 हो म महिनै पिक्छे महिनावारी हुन्छु र मलाई म भाग्यमानी नै ठान्छु तर ... प्याड यति महँगो किन? free in cost भन्दा अल्लि बढी होला तर कम्सेकम यती महँगो चाहिँ किन? सबै नारिले किन्न सक्ने सम्मको बनाउन मिल्दैन? #प्याडको_मुल्य_घटाईदेउ_सरकार #weneedlowpricegoodqualitypad #cp
4
1 Comments 0 Shares