बोल्न त जानिन्छ तर, क्यामेराको साथि बन्न सकिएन भने कुरा बिग्रन्छ।
क्यामेरा अगाडि निर्धक्क भै बोल्न सिकाउने उद्देश्य। (प्रस्तुति शैली)
इच्छुक हुनुहुन्छ भने इटहरी र आसपासका साथीहरुले यहि INBOX वा ९८२४३९३३०४ मा सम्पर्क गर्नुस है।
बोल्न त जानिन्छ तर, क्यामेराको साथि बन्न सकिएन भने कुरा बिग्रन्छ। क्यामेरा अगाडि निर्धक्क भै बोल्न सिकाउने उद्देश्य। (प्रस्तुति शैली) इच्छुक हुनुहुन्छ भने इटहरी र आसपासका साथीहरुले यहि INBOX वा ९८२४३९३३०४ मा सम्पर्क गर्नुस है।
Like
2
0 Comments 0 Shares 181 Views 0 Reviews