https://bbc.in/2Y7lMd2
https://bbc.in/2Y7lMd2
BBC.IN
अस्ट्रेलियाले नोभेम्बरबाट १८ महिना बन्द रहेको सीमा खोल्ने - BBC News नेपाली
अस्ट्रेलियाले खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा खुलाउने निर्णय गरेको छ। १८ महिना अस्ट्रेलियाका नाका बन्द थिए।
3
0 Comments 0 Shares