कालो मरिचको खानुको यस्ता छन् अचम्मका फाईदा https://ram-krishna.com.np/कालो-मरिचको-खानुको-यस्ता/ #interesting
कालो मरिचको खानुको यस्ता छन् अचम्मका फाईदा https://ram-krishna.com.np/कालो-मरिचको-खानुको-यस्ता/ #interesting
RAM-KRISHNA.COM.NP
कालो मरिचको खानुको यस्ता छन् अचम्मका फाईदा
‘मरिच’ एक खाद्य पदार्थ हो। यसको रङ्ग कालो हुन्छ। यसलाई दुध, चिया, रोटी, तरकारी आदिमा प्रयोग गरिन्छ । वनस्पति जगत्‌मा पिप्पली कुलको मरिचपिप्पली नामक लता…
3
1 Comments 0 Shares