आलु खाने गर्नु हुन्छ ? विश्वभर नै बढी प्रयोग हुने आलु खान नजाने विष खाए बराबर https://ram-krishna.com.np/आलु-खाने-गर्नु-हुन्छ-विश्/ #interesting
आलु खाने गर्नु हुन्छ ? विश्वभर नै बढी प्रयोग हुने आलु खान नजाने विष खाए बराबर https://ram-krishna.com.np/आलु-खाने-गर्नु-हुन्छ-विश्/ #interesting
RAM-KRISHNA.COM.NP
आलु खाने गर्नु हुन्छ ? विश्वभर नै बढी प्रयोग हुने आलु खान नजाने विष खाए बराबर
आलु भान्सामा अनिवार्य रुपमा पाइने परिकार हो । आलु, अन्य सागसव्जी, तरकारीमा मिसाएर मात्र नभइ तरकारी बनाएर उसीनेर तारेर आदी विभिन्न तरिकारले पकाउन सकिन्छ ।
2
1 Comments 0 Shares