Beauty parlour नजाने केटी खोज्दै हिँडेको,
दार्चुला बाट काठमाडौं पुगेछु!!!
🙄😂
Beauty parlour नजाने केटी खोज्दै हिँडेको, दार्चुला बाट काठमाडौं पुगेछु!!! 🙄😂
5
0 Comments 0 Shares