नाता भनेको हृदय को हुनुपर्छ

रगतको नाता त लाम्खुट्टे सँग पनि हुन्छ नि😂
नाता भनेको हृदय को हुनुपर्छ रगतको नाता त लाम्खुट्टे सँग पनि हुन्छ नि😂
5
0 Comments 0 Shares