अत्यन्तै मन पराइ दिनु भएको गित माछा पानीमा को म्युजिक ट्रयाक सार्बजनिक गरेको छु अब सब्द हेरी हेरी गित गाउनु सक्नु हुने छ धन्यबाद !!!
https://www.youtube.com/watch?v=6y9JrbOY_2w?sub_confirmation=1
अत्यन्तै मन पराइ दिनु भएको गित माछा पानीमा को म्युजिक ट्रयाक सार्बजनिक गरेको छु अब सब्द हेरी हेरी गित गाउनु सक्नु हुने छ धन्यबाद !!! https://www.youtube.com/watch?v=6y9JrbOY_2w?sub_confirmation=1
4
0 Comments 0 Shares