https://nepalime.com/the-foolish-thief-akbar-and-birbal-story/
https://nepalime.com/the-foolish-thief-akbar-and-birbal-story/
NEPALIME.COM
The Foolish Thief - Akbar and Birbal Story( अकबर र बिरबलको कथा ) - Nepali Me
एक राज्यमा अकबर नाम गरेका राजा बस्दथे। त्यो राज्यमा सबैले न्याय पाउंथे, र अपराधीले दण्ड पानी पाउंथे। अकबर राजालाई राम्रो सल्हाहा दिन त्यहाँ उनको मात्री बिरबल थियो।
6
1 Comments 0 Shares