कोही मन्दिर जान्छन,, त कोही भट्टी
उदेश्य त केवल मनलाई शान्त बनाउनु नै हो❣️
कोही मन्दिर जान्छन,, त कोही भट्टी उदेश्य त केवल मनलाई शान्त बनाउनु नै हो❣️
3
0 Comments 0 Shares