DuKha kasta asuharu sabai ma aphai lier bachhula.
Janam janam ko apar Pyar milos timilai.
DuKha kasta asuharu sabai ma aphai lier bachhula. Janam janam ko apar Pyar milos timilai.
4
0 Comments 0 Shares